Akreditasyon Çalışmaları

Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 5 Ekim 2004 tarihli yazısı gereği, resmi veya özel laboratuvarlar, çevre mevzuatı kapsamında belirtilen ölçüm ve analizleri yapma yeterliliğine sahip olmalı, yeterliliklerini Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetim Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yerinde inceleme sonucuna göre düzenlenmiş “Çevre Analizleri Ön yeterlilik/Yeterlilik Belgesi” ile belgelemelidir. Bu kapsamda, Çevre ve Orman Bakanlığı elemanları tarafından 21-22 Mart 2007 tarihlerinde gerçekleştirilen denetimler sonucunda Merkeze 19 Nisan 2007 itibariyle 1 yıl süreyle “Ön Yeterlik Belgesi” verilmiş ve daha sonra söz konusu belgenin geçerliliği 19 Nisan 2009 tarihine kadar uzatılmıştır. 13 Mart 2008 tarihinde Türkiye Akreditasyon Kurumu’na (TURKAK) akredite olmak için gerekli başvuru dosyası gönderilmiştir. Bunu takiben TÜRKAK tarafından 28 Kasım 2008 tarihinde başvuru dosyasının kabul edildiği ve denetim sürecinin başlatılabileceği ile ilgili bir yazı gönderilmekle birlikte üniversite mevzuatının TURKAK yasası ile uyuşmayan maddeleri nedeniyle o tarihten 2010 yılı ortalarına kadar süreç askıya alınmıştır. 2010 yılı Mayıs ayı itibariyle akreditasyon çalışmaları yeniden başlatılmış ve 20-21 Nisan 2011’de TURKAK denetim elemanları tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda, 29 Temmuz 2011 tarihi itibariyle 4 yıl süreyle “Akreditasyon Belgesi” alınmıştır. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na Yeterlik Belgesi için yapılan başvuru ile de 25-26 Ekim 2011’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı denetim elemanları tarafından gerçekleştirilen denetim sonucunda, 30 Ocak 2012 tarihi itibariyle 4 yıl süreyle "Yeterlilik Belgesi"alınmıştır.

TÜRKAK’a yapılan kapsam genişletme talebimiz ile ilgili 25-26 Eylül 2012 tarihlerinde TÜRKAK tarafından Ara Denetim ve Kapsam Genişletme denetimi gerçekleştirilmiştir. Denetim sonrasında bazı eksiklikler bulunmuş ve yıl sonuna kadar düzeltilmesi istenmiştir. Söz konusu eksiklikler tamamlanarak hazırlanan raporlar TÜRKAK yetkililerine gönderilmiş, kapsam genişletme talebimiz kabul edilmiştir.