Yönetim Kurulu

Prof.Dr. Eftade GAGA Mühendislik Fakültesi Çevre Müh. Bölümü

Dr. Öğr.Üyesi Zehra YİĞİT AVDAN Mühendislik Fakültesi Çevre Müh. Bölümü

Prof.Dr. Müfide BANAR Mühendislik Fakültesi Çevre Müh. Bölümü

Prof.Dr. Nezihe AYAS Mühendislik Fakültesi Kimya Müh. Bölümü

Prof.Dr. Ferhan ŞENGÜR Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi Bölümü

Prof.Dr. Alpagut KARA  Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Müh. Bölümü

Prof.Dr. Ali Özcan  FenFakültesi Kimya Bölümü