Kalite Yönetim Sistemi Politikaları

  • ISO EN ISO/IEC 17025 Standardına uygun olarak hizmet vermek,
  • Tarafsızlık ve gizlilik ilkeleri ve meslek etiği kurallarına bağlı kalmak,
  • Müşteri istek ve ihtiyaçlarını ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak zamanında, doğru ve güvenilir olarak karşılamak,
  • Kalite Yönetim Sistemini bütün personelin öğrenmesini ve uygulamasını sağlamak,
  • Sürekli eğitim ve geliştirme çalışmaları yapmak,
  • Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve uygulamak,
  • Çevreyi korumak ve kaynakları en uygun şekilde kullanmaktır.