Gerçekleştirilen Analizler

Su/Atıksu Kimyasal Deneyler

Parametre Adı

Prosedür No

İlgili Standart

Asidite

504-001

S.M. 2310 B.

Alkalinite

504-002

S.M. 2320 B.

Sertlik

504-003

S.M. 2340 C.

Klorür (Cl-)*

504-005

S.M. 4500-CI--C

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)*

504-006

TS 2789

Florür

504-007

S:M. 4500-FD

Amonyak

504-008

S.M. 4500-NH3 B-C

Nitrat

504-009

TS 6232

Nitrit

504-010

TS 7526 EN 26777

Yüzey aktif madde

504-011

TS 6550 EN 903

Yağ-Gres*

504-012

S.M. 5520 D.

Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı

(BOİ)*

504-013

S.M. 5210 B.

Fenol

504-014

S.M. 5530-D

Organik azot

504-015

S.M. 4500N org-C

Alüminyum (Al)

504-016

EPA 200.7

Antimon (Sb)

504-016

EPA 200.7

Arsenik (As)

504-016

EPA 200.7

Bakır (Cu)

504-016

EPA 200.7

Baryum (Ba)

504-016

EPA 200.7

Bor (B)

504-016

EPA 200.7

Civa (Hg)

504-016

EPA 200.7

Çinko (Zn)

504-016

EPA 200.7

Demir (Fe)

504-016

EPA 200.7

Fosfor (P)

504-016

EPA 200.7

Gümüş (Ag)

504-016

EPA 200.7

Kadmiyum (Cd)

504-016

EPA 200.7

Kalsiyum (Ca)

504-016

EPA 200.7

Krom (Cr)

504-016

EPA 200.7

Kurşun (Pb)

504-016

EPA 200.7

Magnezyum (Mg)

504-016

EPA 200.7

Mangan (Mn)

504-016

EPA 200.7

Molibden (Mo)

504-016

EPA 200.7

Nikel (Ni)

504-016

EPA 200.7

Potasyum (K)

504-016

EPA 200.7

Selenyum (Se)

504-016

EPA 200.7

Sodyum (Na)

504-016

EPA 200.7

Krom (VI)

504-027

TS ISO 11083

Toplam siyanür

504-028

TS 5974

Askıda Katı Madde (AKM)*

504-029

TS EN 872

Toplam Çözünmüş Katı Madde (TÇM)*

504-030

S.M. 2540 C.

Bulanıklık

504-032

S.M. 2130 B.

Çökebilen katı madde

504-033

TS 7092

Çözünmüş oksijen

504-034

SM 4500-O G.

Serbest Klor

504-035

SM 4500-Cl G

pH*

504-036

TS EN ISO 10523

Sülfat (SO4-2)*

504-037

S.M. 4500 SO4-2 E.

İletkenlik*

504-038

S.M. 2510 B.

Renk

504-039

S.M. 2120 B.

S.M. 2120 C. 

Sıcaklık

504-040

S.M. 2550

Numune alma*

507-001

TS EN ISO 5667-1 ICS 13.060.45

TS EN ISO 5667-3 ICS 13.060.45 

TS ISO 5667-10

Bikarbonat alkalinitesi

504-046

S.M. 2320-B.

Sülfür

504-047

HACH-Lange LCW053 test Kiti referans:DIN 38405 D 26 p.1

Uçucu Askıda Katı Madde

504-048

S.M. 2540 E

Toplam Organik Karbon (TOK)

504-049

TS 8195 EN 1484

Toplam Azot

504-054

HACH-Lange LCK 238 Yöntemi Referans: EN ISO 11905-1

Nitrit

504-055

HACH-Lange LCK 341-342 Yöntemi Referans: EN ISO 26777

Nitrat

504-056

HACH-Lange LCK 339 Yöntemi Referans: DIN 38405 D9-2

HACH-Lange LCK 340 Yöntemi Referans: EN ISO 10304-2

Amonyum Azotu

504-057

HACH-Lange LCK 302-303-304 Yöntemi Referans: DIN 38406-E5

 

Sülfat

504-058

HACH-Lange LCK 153 Yöntemi Referans: DIN 38405-D5

HACH-Lange LCK 353 Yöntemi Referans: EN ISO 10304-2

Klorür

504-059

HACH-Lange LCK 311 Yöntemi Referans: EN ISO 10304-1

  * Akreditasyon kapsamında yapılan deneylerdir.

 

Su/Atıksu Mikrobiyolojik Deneyler

Parametre Adı

Prosedür No

İlgili Standart

Toplam koliform

504-081

S.M. 9221- B C

Fekal koliform

504-082

S.M. 9221- E

Toplam bakteri

504-083

S.M. 9215

 

Atık, Toprak, Arıtma Çamuru Deneyleri

Parametre Adı

Prosedür No

İlgili Standart

Atık Ön İşlemler*

504-091

TS EN 12457-4

Arsenik (As)

504-092

EPA 200.7

Baryum (Ba)

504-092

EPA 200.7

Kadmiyum (Cd)

504-092

EPA 200.7

Krom Toplam (Cr toplam)

504-092

EPA 200.7

Bakır (Cu)

504-092

EPA 200.7

Civa (Hg)

504-092

EPA 200.7

Molibden (Mo)

504-092

EPA 200.7

Nikel (Ni)

504-092

EPA 200.7

Kurşun (Pb)

504-092

EPA 200.7

Antimon (Sb)

504-092

EPA 200.7

Çinko (Zn)

504-092

EPA 200.7

Selenyum (Se)

504-092

EPA 200.7

Klorür (Cl-) *

504-093

S.M. 4500-CI- C

Florür

504-094

S.M. 4500-F- -D

Sülfat (SO4-2) *

504-095

S.M. 4500-SO4-2 E

Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK)

504-096

TS 8195 EN 1484

Toplam Çözünmüş Katı Madde (TDS)*

504-097

S.M. 2540-C

Fenol İndeksi

504-098

S.M. 5530-D

Toplam organik karbon (TOC)

504-099

TS 8195 EN 1484

Kızdırma kaybı (LOI)

504-100

TS EN 12879

Toprak, Arıtma Çamuru Ön İşlemler

504-101

EPA 3051 A

Çinko (Zn)

504-102

EPA 200.7

Kurşun (Pb)

504-102

EPA 200.7

Nikel (Ni)

504-102

EPA 200.7

Krom (Cr)

504-102

EPA 200.7

Kadmiyum (Cd)

504-102

EPA 200.7

Bakır (Cu)

504-102

EPA 200.7

Civa (Hg)

504-102

EPA 200.7

pH*

504-103

TS ISO 10390

Azot

504-104

TS 8337 ISO 11261

Fosfor

504-105

TS 8338

   * Akreditasyon kapsamında yapılan deneylerdir.