Yönetim

                                                      

                                        Müdür                                                           Müdür Yardımcısı

                     Prof. Dr. Serdar Göncü                                  Doç. Dr.  Zehra YİĞİT AVDAN

          E-Mail: sgoncu@eskisehir.edu.tr               E-Mail:  zyigit@eskisehir.edu.tr

 

 

             

                  Kalite Yöneticisi                                                                          Merkez Sekreteri

               Öğr.Gör. Esra Fındık                                                                    Kevser YILMAZLARDAN                                               

           E-Mail: ekacar@eskisehir.edu.tr                                  E-Mail: kevseryilmazlardan@eskisehir.edu.tr