Tarihçe

Eskişehir Teknik Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 7 Ekim 2019 tarihinde kurulmuş ve 30911 sayılı Resmi Gazetede ilan edilerek çevre analizleri konusunda test ve analiz hizmetleri vermeye başlamıştır. Bu yönetmeliğe göre merkez; yöresel ve ulusal çevre kalitesinin sağlıklı sınırlar içinde tutulmasını sağlamaya yönelik, ekonomik, teknolojik, teknik, bilimsel, tıbbi, hukuki, sosyal, sanatsal ve diğer ilgili her türlü konuda uygulama, araştırma ve eğitim yapan veya yaptıran birimlerden oluşan bir kuruluştur.

Türkiye Akreditasyon Kurumu (TURKAK) Akreditasyon Belgesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yeterlilik Belgesi ve TS EN ISO/IEC 17025 kapsamında analizler gerçekleştirmektedir.