Hizmetlerimiz

Eskişehir Teknik Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkiye Akreditasyon Kurumu (TURKAK) Akreditasyon Belgesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yeterlilik Belgesi ve TS EN ISO/IEC 17025 kapsamında analizler gerçekleştirmektedir. 

Su/Atıksu, atık, toprak, arıtma çamuru ve antibakteriyel analiz deneyleri merkezde gerçekleştirilmektedir.