Analiz Ücretleri

Su/Atıksu analizleri

Su ve atıksu numuneleri en az 1 litre olarak temiz (hiç kullanılmamış) plastik bidon / cam kavanoza alınmalıdır. Mümkün ise, kabın ağzı kapak ile numune arasında hava olamayacak şekilde kapatılmalıdır. Ulaşım sırasında çalkalanmaması için gerekli tedbirler alınmalıdır. Yağ ve gres analizi yapılacak numuneler, 1 litrelik cam kavanoz ile, herhangi bir aktarma kabı kullanılmaksızın kaynağından doğrudan alınmalıdır.

Bakteriyolojik analizler: Toplam koliform ve Fekal koliform analizi için numune alma noktası (musluk, boru ucu) alkol ile steril hale getirilmelidir. Numuneler, steril kaba, kabın altından tutularak, su 10 – 15 dakika akıtıldıktan sonra direkt olarak alınmalıdır ve 6 saat içerisinde laboratuvarımıza ulaştırılmalıdır.

Örnek Alma: Yetkili kuruluşlardan (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendirdiği kuruluşlardan) deşarj izni almak üzere yapılan deneylerde numunelerin yönetmelik gereği personelimiz tarafından alınması gerekmektedir. Ulaşım firma tarafından sağlanmazsa ulaşım ücreti fiyatlara dahil edilecektir.

2023 Yılı Analiz Ücretleri